Πολύ ωραία ιδέα. Με απλό και κατανοητό κείμενο και όμορφες ζωγραφιές περνάει το μήνυμα που θέλει να περάσει.